Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Novice, obvestila

Izjemno povečanje sredstev za raziskovalno opremo v letu 2020

Objavo rezultatov razpisa za sofinanciranje raziskovalne opreme v letu 2020, je predsednik Znanstvenega sveta agencije, prof. dr. Marko Topič, pospremil z izjavo: “Na razpis za sofinanciranje raziskovalne opreme – Paket 18 je prispelo preko 150 prijav, kar dokazuje velike potrebe po vlaganjih v raziskovalno opremo. Težko pričakovani rezultati bodo razveselili 27 prijaviteljev s 122 odobrenimi prijavami v skupnem obsegu sofinanciranja v višini 6,7 milijonov EUR. Zahvaljujoč povečanemu proračunu za znanost in raziskave in povečanim sredstvom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2020, smo lahko prvotno predvidene 3,0 milijone EUR razpisnih sredstev povečali na 6,7 milijonov EUR, kar pomeni, da smo tudi število odobrenih vlog več kot podvojili. Nova raziskovalna oprema,v skupnem investicijskem obsegu skoraj 17 milijonov EUR, bo prepotreben obliž na povečini iztrošeno in zastarelo opremo, ki jo želimo z vsakoletnim razpisom pospešeno modernizirati.”

 

Podatki:

  • število odobrenih prijav: 122 (34 neodobrenih);

  • obseg lastnih sredstev prijaviteljev: 9.892.443,18 EUR,

  • dodeljena sredstva ARRS: 6.709.196,13 EUR,

  • skupni obseg investicij: 16.601.639,31 EUR.

 

Pregled dodeljenih sredstev agencije za investicije v raziskovalno opremo na podlagi javnih razpisov:

  • Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 16) – nakupi v letih 2015-2017: 3.243.526,39 EUR;

  • Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17) – nakupi v letih 2018-2020: 6.542.528,40;

  • Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18) – nakupi v letu 2020: 6.709.196,13 EUR.