Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Poziv za predložitev letnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2015 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2016

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) na svojih spletnih straneh objavlja obrazce letnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2015 in načrta dela v letu 2016.

Obrazci zajemajo:

  1. Vsebinski del – oddaja obrazcev preko portala e-obrazci:
  2. Finančni del - oddaja obrazca v enem izvodu po pošti na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost,
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana

ter v elektronski obliki na naslov: raz.infra@arrs.si

Rok za oddajo poročil in letnih programov je 21. marec 2016.

Evalvacija poročil in letnih programov bo potekala predvidoma v mesecu aprilu tekočega leta. Na temelju sklepa Znanstvenega sveta ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2016 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.

 

Priloge: