Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2021

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2021: