Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Predpisani obrazci za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 40/2013 in Ur.l. RS, št. 51/14) so veljavni obrazci za vodenje evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti dostopni na spletni strani.