Odprta znanost

Kontaktne osebe

  Sektor za odprto znanost
  dr. Mirjam Dular, vodja
tel. (01) 400 5914
e-pošta: Mirjam.Dular@aris-rs.si
  Tadej Mauhar
- odprti dostop
- A3 vpetost
tel. (01) 400 5970
e-pošta: Tadej.Mauhar@aris-rs.si
  dr. Tina Mavrič
- OSIC
- aktivnosti popularizacije znanosti
- mednarodna znanstvena literatura
tel. (01) 400 5937
e-pošta: Tina.Mavric@aris-rs.si
  Špresa Neziri
- raziskovalna oprema
- infrastrukturni programi izven stabilnega financiranja
- domače periodične znanstvene publikacije
- znanstvene monografije
tel. (01) 400 5963
e-pošta: Spresa.Neziri@aris-rs.si
  Tanja Pavčič
- periodične poljudnoznanstvene publikacije
- neposredne pogodbe ANOZ
tel. (01) 400 5981
e-pošta: Tanja.Pavcic@aris-rs.si
 

Elektronski naslov: odprtaznanost@aris-rs.si