Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Človeški viri

K človeškim virom uvrščamo program usposabljanja mladih raziskovalcev, nagrade, ki jih prejmejo mladi raziskovalci, če uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom odobrene dobe financiranja, in spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti (financirano od leta 2015 do 2019).

Sredstva za mlade raziskovalce, nagrade mladim raziskovalcev za predčasen zaključek usposabljanja in za spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev