Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve. Cilj je spodbujanje zaposlovanja visoko usposobljenega raziskovalnega kadra, uporaba pridobljenih znanj na področju raziskovalnorazvojnega dela in prenos znanja v prakso.

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev