Agencija

Sestava

Inovacijski svet

Vlada je imenovala Inovacijski svet ARIS v naslednji sestavi:

  • prof.dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik
  • Simona Knežević Vernon, predstavnica razvojno inovacijskih partnerstev,
  • red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič, predstavnica podpornega okolja za inovacije,
  • Matej Zalar, predstavnik SID banke,
  • Simona Grobelnik, predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada,
  • mag. Marjana Majerič, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije,
  • prof. dr. Andrej Kos, predstavnik Rektorske konference Slovenije in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.