Agencija

Sestava UO

Upravni odbor

Arhiv

Mandat: od 4. julija 2023 do 3. julija 2025

Predstavniki in predstavnica ustanovitelja:

  • dr. Zoran Ren, predsednik
  • dr. Stojan Sorčan
  • dr. Jernej Štromajer
  • dr. Nataša Vrh

Predstavnika na predlog Gospodarske zbornice Slovenije:

  • dr. Tatjana Zagorc
  • Žiga Lampe

Predstavnica na predlog Rektorske konference Republike Slovenije:

  • dr. Andreja Gomboc

Predstavnik na predlog Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije:

  • dr. Egon Pelikan

Predstavnica na predlog reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti:

  • dr. Marta Klanjšek Gunde, namestnica predsednika