Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati ugovornega postopka zoper odločitev agencije o izboru raziskovalnih projektov v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 - prva faza ocenjevanja

Upravni odbor agencije je na seji dne 21. 12. 2016, skladno z 29. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) v zvezi z 238. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), obravnaval predlog Komisije za ugovore. Za vsak obravnavani ugovor agencija izda individualni sklep z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.

 

Priloge: