Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o Rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - druga faza ocenjevanja

Upravni odbor agencije je na 66. seji dne 22.4.2009, skladno s 23. in 27. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/09), na predlog Komisije za pritožbe in po uradni dolžnosti, sprejel Sklep št. 430-63/2008/3840 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izboru prijav za (so)financiranje projektov z razpisa v letu 2008 (druga faza ocenjevanja) št. 430-63/2008-3355 z dne 25.3.2009.

Priloga: