Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

11.12.2020

  Zaključek razpisa

12.02.2021 do 14.00

  Odpiranje vlog

16.02.2021

  Preverjanje pogojev

februar - marec 2021

  Ocenjevanje vlog

marec - junij 2021

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

20.07.2021 - 27.07.2021 do 14. ure

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

06.09.2021 - 09.09.2021

  Seja znanstvenega sveta agencije

15.09.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah (datum pošiljanja obvestil)

23.09.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah SNSF

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v okviru CEUS (FWF, NCN, GACR)

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

oktober 2021

  Seja Upravnega odbora agencije

oktober - november 2021

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

oktober - november 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
  Spremenjen datum