Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Statistika prijav na Javni razpis za raziskovalne projekte za leto 2017

Skupna vrednost zaprošenih sredstev pravočasno prispelih prijav je 6,6-kratnik razpoložljivih sredstev.

Dne 9.5.2016 se je zaključil Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (v nadaljevanju: javni razpis). V nadaljevanju objavljamo nekaj statističnih podatkov na podlagi pravočasno prispelih prijav(*).

Na javni razpis je prispelo 881 prijav, kar je 2,2 % več kot na zadnji zaključeni javni razpis (862).

Predvidena vrednost javnega razpisa je 12 milijonov evrov letno. Skupna letna vrednost zaprošenih sredstev v pravočasno prispelih prijavah je 79,7 milijonov evrov, torej 6,6-kratnik razpoložljivih sredstev. Po znanstvenih vedah prednjači družboslovje (faktor zaprošenih sredstev 8,8), sledita biotehnika (6,9) in medicina (6,8) (na abscisah diagramov so zapisane vede in področja skladno s klasifikacijo ARRS).

Iz zbranih podatkov je mogoče sklepati, kolikšna bo konkurenca v izboru za sofinanciranje na posameznem raziskovalnem področju. Razmerja razpoložljivih sredstev na javnem razpisu odražajo siceršnja razmerja sofinanciranja raziskovalnih projektov med znanstvenimi vedami.

V nadaljevanju prikazujemo podatke po raziskovalnih področjih znotraj posameznih ved. Iz prikazov gre opaziti predvsem izstopajoče število prijav projektov interdisciplinarnih raziskav.

Klasifikacija področij je dostopna spletni strani ARRS.

Vir: ARRS, pravočasno prispele prijave na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017


(*) Uporabljene vrednosti prikazujejo število pravočasno prejetih prijav na dan 9.5.2016. Število ne vsebuje podatkov iz postopka ugotavljanja formalne popolnosti in izpolnjevanja pogojev, določenih z javnim razpisom.