Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo o spremembi datuma za pošiljanje obvestil in o spremembi predvidenega začetka financiranja izvajanja raziskovalnih projektov, prijavljenih na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) obvešča raziskovalne organizacije, da bodo obveščene o izboru raziskovalnih projektov dne 1. 12. 2015 in da je datum predvidenega začetka financiranja izvajanja raziskovalnih projektov 1. 1. 2016.

Za začetek financiranja izvajanja projektov z novim koledarskim letom se je agencija odločila na podlagi pobud raziskovalnih organizacij zaradi načrtovanja obremenitve raziskovalcev in pravočasne ureditve postopka zaposlitve za izvajalce podoktorskih projektov. Razlog za premik datuma za objavo obvestil o izbiri je tudi še nepotrjena shema državnih pomoči za raziskovalne projekte, ki je podlaga za sprejem sklepa o izboru prijav ter izdajo obvestil in je v pristojnosti ministrstva.

Predvideni začetek financiranja izvajanja raziskovalnih projektov je 1. 1. 2016.