> Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Višina cene raziskovalne ure za leto 2008 - v veljavi do 19.11.2008

Navodilo je bilo v veljavi do 19.11.2008, od 20.11.2008 velja novo navodilo.

 


 

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006 in 80/2007) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 68/2006, 57/2007, 17/2008, 58/2008, 80/2008) ter v skladu s razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izdajam naslednje 
 

NAVODILO

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2008 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 19,01 19,01 19,01 19,01
Davki in prispevki 3,50 3,50 3,50 3,50
Materialni stroški 5,25 7,4 9,84 12,31
Investicijsko vzdrževanje 1,38 2,57 4,35 5,78
SKUPAJ 29,14 32,48 36,70 40,60

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2008 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 16,58 16,58 16,58 16,58
Davki in prispevki 3,05 3,05 3,05 3,05
Materialni stroški 5,25 7,4 9,84 12,31
Investicijsko vzdrževanje 1,38 2,57 4,35 5,78
SKUPAJ 26,26 29,6 33,82 37,72

 
Višina cene raziskovane ure brez plače v EUR za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
Materialni stroški 5,25 7,4 9,84 12,31
Investicijsko vzdrževanje 1,38 2,57 4,35 5,78
SKUPAJ 6,63 9,97 14,19 18,09

 

III.  INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju infrastrukturnih programov za leto 2008 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 11,48 11,48 11,48 11,48
Davki in prispevki 1,97 1,97 1,97 1,97
SKUPAJ 13,46 13,46 13,46 13,46

 

Številka: 410-2/2008-2
Ljubljana: 27.08.2008

dr. Franci Demšar
direktor

 

Zadnja sprememba: 24.11.2008
Datum: 01.09.2008