Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Višina cene raziskovalne ure za leto 2005

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004) ter v skladu s proračunskimi sredstvi izdajam naslednje
 

NAVODILO

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2005 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure:
 

   A  B  C  D
Plača 4.059,71 4.059,71 4.059,71 4.059,71
Davki in prispevki 970,27 970,27 970,27 970,27
Materialni stroški 1.141,72 1.609,33 2.138,58 2.676,03
Invest. vzdrž. 300,13 556,42 947,30 1.255,59
SKUPAJ 6.471,83 7.195,73 8.115,86 8.961,60

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2005 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure:

 

   A  B  C  D
Plača 3.541,35 3.541,35 3.541,35 3.541,35
Davki in prispevki 846,38 846,38 846,38 846,38
Materialni stroški 1.141,72 1.609,33 2.138,58 2.676,03
Invest. vzdrž. 300,13 556,42 947,30 1.255,59
SKUPAJ 5.829,58 6.553,48 7.473,61 8.319,35

 
Višina cene raziskovane ure brez plače za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
Materialni stroški 1.141,72 1.609,33 2.138,58 2.676,03
Invest. vzdrž. 300,13 556,42 947,30 1.255,59
SKUPAJ 1.441,85 2.165,75 3.085,88 3.931,62

 

Številka: 38-4/2005
Ljubljana, dne 28.01.2005

dr. Franci Demšar
direktor

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 04.02.2005