Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Leto 2000

V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za znanost in tehnologijo za leto 2000, izdajam naslednje

 

NAVODILO
 

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo aneksov o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO, pri katerih sodelujejo raziskovalci z doktoratom znanosti (raziskovalno delo), se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2000 upošteva povprečni količnik za raziskovalce z doktoratom znanosti. Višina cene raziskovalne ure za posamezne kategorije programov je naslednja:

 

  D C B  A
plača 2.667,00 2.667,00 2.667,00 2.667,00
davki 669,15 669,15 669,15 669,15
stroški 1.973,00 1.576,30 1.186,90 842,00
inv. vzd. 905,70 683,50 410,10 221,40
URA SIT 6.214,85 5.595,95 4.933,15 4.399,55

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo aneksov, za izplačila po pogodbah za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ki jih izvajajo raziskovalci in so financirani iz proračuna Republike Slovenije, se v letu 2000 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:

 

   D C B  A
plača 2.306,60 2.306,60 2.306,60 2.306,60
davki 578,64 578,64 578,64 578,64
stroški 1.973,00 1.576,40 1.186,90 842,00
inv. vzd. 905,70 683,40 410,10 221,40
URA SIT 5.763,94 5.145,04 4.482,24 3.948,64

 

Ljubljana, dne 29.11.2000


Dr. Lojze Marinček
Minister

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 29.11.2000