Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 – razpis v letu 2012

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), v zvezi z 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) ter predloga prednostnega seznama prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2013, oblikovanega s strani Strokovnega telesa za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev za leto 2013 in sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 6316-3/2012-832, sprejetega na seji dne 10.12.2012, v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 – razpis v letu 2012 (Uradni list RS, št. 47/12, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) dne 27.12.2012 sprejel Sklep o izboru mentorjev za leto 2013 št. 6316-3/2012-883.

 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 – razpis v letu 2012:
  • Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 – razpis v letu 2012: