Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04) in sprejetega finančnega načrta agencije za leto 2005, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. januarjem 2005 določa višino in razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 64/1) kot sledi:


 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec
po sklepu senata
z izpolnjenimi pogoji
Magister
A 5.466.008,40 5.864.936,40 6.171.855,60
B 5.933.046,00 6.404.832,00 6.711.751,20
C 6.461.576,40 7.015.813,20 7.322.732,40
D 6.999.267,60 7.637.384,40 7.944.303,60

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja je:

  • izhodiščna plača v višini 53.748,00 SIT,
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 5,34,
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64,
  • zakonske obveznosti,
  • mentorski dodatek,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

III.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 28.1.2005

Številka: 165-1/2005/196
 

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 24.05.2005