Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06) in sprejetega finančnega načrta agencije za leto 2007, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. januarjem 2007 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/1) ter pri tem upošteva znižanje zakonskih obveznosti in povišanje materialnih stroškov, kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec
po sklepu senata
z izpolnjenimi pogoji
Magister
A 23.165,88 24.847,92  26.154,72
B 25.115,76 27.102,12 28.408,92
C 27.323,76 29.654,64 30.961,44
D 29.560,32  32.240,40 33.547,20

 

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja so:

  • izhodiščna plača v višini 231,75 EUR,
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 5,34,
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64,
  • zakonske obveznosti 18,40,
  • mentorski dodatek,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

 

III.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.

 

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 26.01.2007

Številka: 603-1/2007/2

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 02.02.2007