Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Poziva slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (rok oddaje 17.2.2015)

Na Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency), št. 5100-1/2015-3 z dne 15. 1. 2015, je v roku do 17.2.2015 prispelo 22 prijav slovenskih raziskovalcev, ki so z madžarskim partnerjem prijavili skupni madžarsko-slovenski projekt na razpis Madžarske znanstvene raziskovalne fundacije (OTKA) z rokom oddaje do 10.2.2015. Dne 3.8.2015 je OTKA obvestila agencijo, da je recenzentski postopek zaključen in da je OTKA potrdila sofinanciranje madžarskih sklopov petih madžarsko-slovenskih projektov. Rezultati izbora OTKA so objavljeni na spletni strani OTKA. Znanstveni svet agencije je obravnaval predlog OTKA o sofinanciranju treh madžarsko-slovenskih projektov in ga potrdil na redni seji dne 24.8.2015. Na teh podlagah je agencija v sofinanciranje sprejela slovenske sklope petih madžarsko-slovenskih projektov.

 

Priloga:

  • Odobrene prijave: