Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.10.2018, Ur.l. RS, št. 68/18

  Zaključek razpisa

19.12.2018 ob 14.00

  Odpiranje prijav

21.12.2018

  Seja strokovne komisije

04.02.2019

  Zasedanje Meddržavne komisije

08.05.2019

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

23.05.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

24.05.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano