Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l.RS, št. 34/2019

24.05.2019

  Zaključek razpisa

06.09.2019

  Odpiranje vlog

13.09.2019

  Ocenjevanje vlog

18.12.2019

  Zasedanje meddržavne komisije

23.01.2020

  Obvestilo prijaviteljem v prijavah

30.01.2020 in 31.01.2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

31.01.2020

  Sofinanciranje izbranih bilateralnih projektov

01.04.2020 do 31.03.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano