Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020–2022

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

04.10.2019,  Ur.l. RS, št. 59/2019

  Zaključek razpisa

06.12.2019 do 14.00

  Odpiranje prijav

16.01.2020

  Priprava seznama prijav

21.01.2020

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

18.02. - 19.02.2020

  Obvestila prijaviteljem o prijavah

01.03.2020

  Objava seznama sprejetih bilateralnih projektov na spletni strani agencije

02.03.2020

  Predvideni čas izvajanja razpisa

01.03.2020 do 28.02.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano