Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Znanstvene monografije > Predstavitev
Raziskovalna infrastruktura
Znanstvene monografije
Predstavitev
Z dnem 31. 12. 2008 sta bili dejavnosti sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij preneseni na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije.

Agencija za raziskovalno dejavnost izvaja sofinanciranje:

  • natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem;
  • natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
  • natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije.

Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji.

Agencija sofinancira monografije z namenom, da se zniža prodajna cena tistih monografij, ki so temeljnega pomena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v svetu oziroma so pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije.

Financiranje

Agencija sofinancira znanstvene monografije na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Prav tako se lahko prijavijo zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter znanstvene založbe iz uradnega seznama agencije ki je opredeljen v Pravilniku o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov.

V primeru monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku agencija sofinancira stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.

V primeru prevoda monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik pri tujem založniku agencija sofinancira največ do 50% priznanih stroškov prevajanja.

V primeru prevoda monografij tujih avtorjev v slovenski jezik agencija sofinancira do 50 % priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske stroške.
 

Priloga:

Zadnja sprememba: 16.03.2005
Datum: 14.01.2005