Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Infrastrukturni programi > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Infrastrukturni programi
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati dodelitve sredstev za sofinanciranje neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2018

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/2012-ZPOP-1A), 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), 24. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 103/15, 27/17 in 9/18) in sklepa Znanstvenega sveta agencije je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o sofinanciranju stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2018

 

Priloga:

 

 

 

 

Stran ureja: Špresa Neziri Zadnja sprememba: 21.12.2018
Datum: 23.07.2018