Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Poziv za predložitev letnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2012 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2013

Javna agencija Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila obrazce letnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2012 in načrta dela v letu 2013.

Obrazci zajemajo vsebinsko Letno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa (IP) v letu 2012, Letni program dela infrastrukturnega programa za leto 2013 ter Letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2012 in finančni načrt za leto 2013.

Vsebinsko in finančno poročilo in program je treba oddati v dveh originalnih tiskanih izvodih, ustrezno podpisanih in žigosanih, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana,

in v elektronski obliki na naslov: raz.infra@arrs.si.

Prosimo, da zaradi čim hitrejše izvedbe evalvacijskega postopka in zagotovitve izplačil vsebinsko in finančno poročilo in program oddate do konca meseca februarja 2013 oziroma najkasneje v pogodbenem roku. Skladno s 1. odstavkom 47. člena pravilnika vodje raziskovalnih projektov in programov, ki v predpisanih rokih ne predložijo zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu oziroma pozivu ne morejo sodelovati.

Evalvacija letnih poročil in programov bo potekala v mesecu marcu in aprilu tekočega leta. Na temelju sklepa Znanstvenega sveta ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2013 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.