> Evidence in registri > Evidence > Novice
Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
Novice, obvestila
Obvestilo o novih obrazcih za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 40/2013) je direktor agencije določil nove obrazce za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Obrazci so dostopni na spletni strani. Novi obrazci se uporabljajo od 20.05.2013. Predhodni obrazci s tem dnem niso več veljavni. 

Datum: 17.05.2013