Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

24.08.2018

  Zaključek razpisa

02.10.2018 do 14.00

  Odpiranje vlog

04.10.2018
V skladu z 90. členom Pravilnika o postopkih se ocenjevanje izvede v eni fazi.

  Poziv za oddajo razširjene prijave

15.11.2018

  Rok za oddajo razširjene prijave

09.01.2019 do 14. ure

  Ocenjevanje vlog

marec - april 2019

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

april 2019

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

20.05. - 23.05.2019

  Seja znanstvenega sveta agencije

03.06.2019

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

18.06.2019

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v sodelovanju s FWF

04.07.2019

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

22.10.2019

  Seja Upravnega odbora agencije

20.11.2019

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

13.12.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano