Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

02.08.2013

  Zaključek razpisa

30.09.2013 ob 12.00

  Odpiranje vlog

02.10.2013
I. faza

  Ocenjevanje vlog

16.12.2013

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

15. - 17.01.2014

  Seja Znanstvenega sveta agencije

10.02.2014

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

14.02.2014

  Ogled ocen

17.02.2014 - 21.02.2014

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

10.03.2014

  Seja Upravnega odbora agencije

19.03.2014

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih – I. faza

25.03.2014
II. faza

  Poziv za II. fazo

21.02.2014

  Rok za oddajo prijave za II. fazo

24.03.2014 ob 12.00

  Ocenjevanje vlog

27.05.2014

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

02.06. - 05.06.2014

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

16.06. - 19.06.2014

  Seja znanstvenega sveta agencije

24.06.2014

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

30.06.2014

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestil

  Komisija za ugovore

21.08.2014

  Seja Upravnega odbora agencije

17.09.2014

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

22.09.2014
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano