Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Rok za oddajo prijave na Javni razpis za raziskovalne projekte 2017 – II. faza je 8. 12. 2016 do 14. ure

Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) smo seznanjeni s posameznimi predlogi iz raziskovalne skupnosti, da bi rok za oddajo vlog na Javni razpis za raziskovalne projekte 2017 podaljšali.

Po preučitvi možnosti sporočamo, da rok za oddajo vlog ostaja 8. 12. 2016 do 14. ure.

Razlog je časovna omejitev pri izvedbi recenzentskega postopka. V drugi fazi razpisa vsako prijavo ocenijo trije mednarodni recenzenti. Če bi rok za prijavo podaljšali, bi ocenjevalni postopek pričeli v času božično-novoletnih praznikov. Glede na izkušnje bi to pomenilo, da evalvacijskega postopka ne bi mogli izvesti skladno s predvidenim načrtom objave rezultatov javnega razpisa in pričetka sofinanciranja raziskovalnih projektov.

Zahvaljujemo se za razumevanje.