Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013 – II. faza

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS podaljšuje rok za oddajo prijav II. faze Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013, do ponedeljka, 24. 3. 2014.

Rok za oddajo prijav z digitalnim podpisom je ponedeljek, 24. 3. 2014 ob 12. uri.

Rok za oddajo prijav brez digitalnega podpisa:

  • v elektronski obliki: ponedeljek, 24. 3. 2014 ob 12. uri.
  • v pisni obliki: ponedeljek, 24. 3. 2014 ob 15. uri (prispetje prijave v glavno pisarno oz. oddaja priporočeno po pošti).

Rok je podaljšan zaradi sočasno potekajočih postopkov: predložitev letnih in zaključnih poročil za raziskovalne programe in projekte, potekajoči razpis CRP in razpisi EU.