Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2005

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 17. seji dne 25.8.2005 sprejel sklep o izboru vlog za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2005 (Rezultati).