Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat Poziva za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2011

Objavljamo rezultate Poziva za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2011.

Na podlagi 63. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) (v nadaljevanju: pravilnik) in sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 6316-2/2011-368 z dne 25.07.2011 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 25.07.2011 sprejel Sklep o dodatnem sofinanciranju programskih skupin izvajalk raziskovalnih programov v letu 2011 zaradi mednarodnega sodelovanja, št. 6316-2/2011-369.

Skladno s 63. čl. pravilnika se lahko programsko skupino dodatno sofinancira, če izkaže sodelovanje v projektih Okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OP-EU) v višini do 15% letne vrednosti projektov OP-EU. Programski skupini, ki je vključila v tekoči projekt OP-EU tudi gospodarsko organizacijo iz Republike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva povečajo še za 10%. Sredstva dodatnega sofinanciranja programskih skupin v letu 2011 so namenska sredstva za pokrivanje stroškov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju raziskovalnega programa.

S sklepom določena letna vrednost dodatnega sofinanciranja posamezne programske skupine predstavlja izhodiščno vrednost za določitev letne pogodbene vrednosti in raziskovalnega obsega, upoštevaje cenovno kategorijo in veljavno ceno raziskovalne ure. Pri preračunu v raziskovalni obseg se upošteva zaokroževanje na celo število raziskovalnih ur brez plače, pri tem pa izhodiščna vrednost, določena s sklepom, ne sme biti presežena.

 

Priloga: