Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      

Sprememba Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021

I.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS objavlja spremembo Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021, št. 6316-1/2021-15 z dne 9. 3. 2021 (v nadaljevanju: javni poziv), ki je bil dne 12. 3. 2021 objavljen na spletnih straneh agencije, in sicer:

V tretjem odstavku 5.5. točke javnega poziva se drugi stavek dopolni z navedbo minimalnega obsega sredstev, ki velja za prijave javnih raziskovalnih zavodov (tj. najmanj 1,25 FTE letno), tako, da se stavek na novo glasi:

»Prijava novega raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine, ki deluje le na JRZ, v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj. v obdobju 2016–2020) dosegli minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 1,25 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A, člani nove programske skupine, ki deluje na drugih RO pa v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A.«

II.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.
 

III.

Sprememba javnega poziva se objavi na spletni stani agencije.

 

Prof. dr. Robert Repnik
direktor

Številka: 6316-1/2021-18
Datum: 16. 3. 2021