Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

16.02.2018

  Zaključek javnega razpisa

04.04.2018

  Odpiranje prijav

06.04.2018

  Seja Strokovnega telesa

10.05.2018

  Ocenjevanje prijav

18.09.2018

  Seja strokovnega telesa

20.09.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije - prva faza

01.10.2018

  Poziv RO k prerazporeditvi sredstev - druga faza

03.10.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije - druga faza

22.10.2018

  Izdaja odločb MIZŠ

29.11.2018

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani ARRS

18.12.2018

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni po vročitvi odločbe MIZŠ
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano