Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012

  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

22.06.2012

  Zaključek javnega poziva

23.07.2012 ob 12.00

  Odpiranje vlog (prijavna vloga in/ali poročilo o rezultatih)

25.07.2012

  Ocenjevanje vlog

09.11.2012

  Seja občasnih strokovnih teles

22.10. - 13.11.2012

  Seja znanstveno - raziskovalnih svetov

19.11. - 23.11.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

26.11.2012 in 10.12.2012

  Sklep o izboru raziskovalnih programov

27.12.2012

  Objava rezultatov poziva (na spletni strani agencije)

31.12.2012

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih

04.01.2013

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po vročitvi obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano