Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS-A3

Podatki o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS-A3 se zbirajo s pozivom ARIS in ob posameznih razpisih oddaja podatkov ni več možna.

Za raziskovalce, ki niso člani nobene programske skupine, se podatki o vpetosti ne zbirajo z omenjenim pozivom, temveč bomo podatke o vpetosti, ki jih ARIS potrebuje za izvedbo evalvacije raziskovalne dejavnosti v okviru posameznega javnega razpisa, pridobili ob konkretnem javnem razpisu, v skladu z njegovimi pogoji.

Na spletni povezavi ARIS-A3-VPETOST-2023 - Obrazec za informativni izračun ocene A3 za habilitacijski postopek  je zaradi izraženega interesa univerzitetnih pedagoških sodelavcev za potrebe habilitacijskih postopkov objavljen obrazec za informativni izračun ocene A3. Ta obrazec se na ARIS ne pošilja in na podlagi tega obrazca ni možno pridobiti ocene A3 oz. je vpisati v SICRIS.

Oddaja podatkov ARIS-A3-VPETOST

Raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) sporočajo vpetost raziskovalcev v raziskovalne projekte, ki jih ne financira ARIS, na obrazcih Tip 1 A-B-C in Tip 2 A-B neposredno na spletnem portalu Digital Forms (https://digitalforms.arrs.si/).

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je skladno z določilom 44. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti dne 06. 09. 2023 po elektronski pošti predstojnike raziskovalnih organizacij pozvala k oddaji podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARIS.

Oddaja podatkov bo potekala na spletnem portalu Digital Forms, skladno s priloženimi navodili. Uvoz podatkov na spletni portal iz tabel, pripravljenih v programu Excel, je ponovno omogočen.

Rok za oddajo podatkov je 12. 10. 2023. Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo oddale do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2022 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARIS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za pretekla leta.

Raziskovalne organizacije pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov z veljavnim Splošnim  aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Podatki o vpetosti članov programskih skupin se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.

 

Priloga:

  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARIS-A3-VPETOST na spletnem portalu DIGITAL FORMS: