Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Podaljšanje roka za oddajo prijav na javni poziv in javni razpis za raziskovalne programe

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) podaljšuje rok za oddajo prijav na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov (v nadaljevanju: poziv) in Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Ur. list RS, št. 6/17; v nadaljevanju: razpis) z dne 23. 3. 2017 do 14:00 na 31. 3. 2017 do 14:00, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

Agencija hkrati podaljšuje rok, do katerega mora prijavitelj, v primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«), obvestiti agencijo o svoji nameri, da agencija lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki, z dne 10. 3. 2017 na 17. 3. 2017.

Odpiranje prijav, prispelih na poziv in razpis bo v torek, 4. 4. 2017, ob 10. uri, v prostorih agencije.

Popravki poziva in razpisa ter obeh rokovnikov so objavljeni na spletni strani agencije, na povezavi http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/17/pregled-domaci.asp, popravek razpisa bo objavljen tudi v Uradnem listu RS, v petek, 10. 3. 2017.