Raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-DOSEZKI-POROCILO/2012 - Izjemni dosežki v letu 2012

Obrazec predstavlja vzorec za pripravo prosojnice, ki naj vsebuje sliko ali drugo slikovno gradivo v zvezi z izjemnim dosežkom. Prosojnico s predstavitvijo izjemnega dosežka se priloži k letnemu, vmesnemu oziroma zaključnemu poročilu.

 

  • Obrazec: