Novice, obvestila

Sodelovanje strokovnjakov v Znanstveno svetovalnem odboru Partnerstva na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju - PRIMA (2021-2024)

Partnerstvo na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (ang. PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) je na spletni strani objavila poziv k prijavi zainteresiranih strokovnjakov, ki bodo imenovani za člane znanstveno svetovalnega odbora PRIMA za triletni mandat (2021–2024).

Vse podrobnosti o načinu oddaje, pogojih in merilih so navedene v pozivu.

Rok za oddajo kandidature je 11. 5. 2021.