Novice, obvestila

Objavljen je Pravilnik o spremembah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

V Uradnem listu RS št. 51/21 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, ki je začel veljati 3. aprila 2021.

S spremembo je urejena možnost izjemnega povečanja sredstev javnim raziskovalnim zavodom, ki zaradi izrednega dogodka (npr. požar, udar strele, poplava, potres idr.) utrpijo finančne izdatke večjega obsega ali večjo premoženjsko škodo na nepremičninah ali opremi, ki so osnova za izvajanje raziskovalne ali infrastrukturne dejavnosti.