Novice, obvestila

ARRS je v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom in Znanstveno inovacijsko mrežo Velike Britanije soorganizirala dogodek o slovensko angleškem znanstveno raziskovalnem sodelovanju

Predstavitveni dogodek programov slovensko angleškega znanstvenega sodelovanja in mobilnosti raziskovalcev je 3. marca 2021 potekal virtualno v soorganizaciji Britanskega veleposlaništva, Znanstveno inovacijske mreže Velike Britanije in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na dogodku so bile predstavljene možnosti za sodelovanje med raziskovalci obeh držav, ki jih nudi Royal Society, možnosti, ki jih nudi Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) in tovrstne možnosti v okviru okvirnih programov Evropske Komisije po Brexitu.

Predstavljen je bil tudi pilotni inštrument ARRS, ki je v pripravi. Agencija načrtuje, da bo v prihodnjih mesecih pristopila k implementaciji pilotnega inštrumenta gostovanj slovenskih raziskovalcev v Združenem kraljestvu in angleških raziskovalcev v Sloveniji, s ciljem, da raziskovalci v roku dveh let po končanem gostovanju oddajo skupno prijavo na enega izmed mednarodnih razpisov. Predvidoma bi ARRS sofinancirala do pet tovrstnih gostovanj letno.

Predstavniki britanskega veleposlaništva v Sloveniji so predstavili tudi možnosti in omejitve pri potovanju in daljših obiskih v Združenem kraljestvu po Brexitu.