Novice, obvestila

Poziv za oddajo načrta razporeditve raziskovalnih ur za program/projekt za leto 2014 (obrazec NRU)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 12. 2. 2014 po elektronski pošti pozvala vse vodje projektov/programov, da oddajo načrt letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) projekta/programa za leto 2014. O pozivu so bili po elektronski pošti obveščeni tudi predstojniki raziskovalnih organizacij.

Obrazec NRU vodje izpolnijo in oddajo preko portala eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/.

Začetna razporeditev ur med raziskovalce je prenesena iz leta 2013 na dan 5. 2. 2013. V primeru, da je trajanje projekta/programa v letu 2014 drugačno od trajanja v letu 2013 ali če je spremenjeno število ur na projektu/programu, so obsegi ure raziskovalcev sorazmerno povečani oziroma zmanjšani. Če bi zaradi povečanja obsega ur raziskovalec imel več kot 1700 ur, je obseg njegovih ur ustrezno zmanjšan.

V primeru, da se projekt/program izvaja v več raziskovalnih organizacijah (RO), vodja projekta/programa izpolni in odda načrt letne razporeditve ur za vse sodelujoče RO.

Rok za oddajo načrta razporeditve raziskovalnih ur je 30. 4. 2014.