Novice, obvestila

Oddaja letnih in zaključnih poročil za projekte ter zaključnih poročil za programe v letu 2009 - izpolnjevanje in oddaja poročil na spletnem portalu ARRS eObrazci

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v mesecu februarju pozvala raziskovalne organizacije – izvajalke raziskovalnih projektov in programov k oddaji:

  • letnih poročil za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte (za projekte z začetkom izvajanja v letih 2007 in 2008),
  • zaključnih poročil za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte (za projekte, ki so se končali decembra 2008 oz. januarja 2009) ter
  • zaključnih poročil za raziskovalne programe za obdobje 2004 - 2008.

Poročila bo potrebno oddati na spletnem portalu ARRS eObrazci (http://www.arrs.gov.si/eObrazci/).

Spletni portal omogoča tudi digitalno podpisovanje. V primeru, da bo poročilo polno digitalno podpisano, oddaja poročila v pisni obliki ne bo potrebna. Projektno poročilo je polno digitalno podpisano, ko ga podpišeta vodja projekta in zastopnik oz. pooblaščena oseba nosilne raziskovalne organizacije. Programsko poročilo je polno podpisano, ko ga podpišejo vodja programa ter zastopniki oz. pooblaščene osebe vseh sodelujočih raziskovalnih organizacij.

V primeru, da poročilo ne bo digitalno podpisano oziroma bo samo delno digitalno podpisano, ga bo potrebno oddati tudi v pisni obliki, ki mora biti opremljena s podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe izvajalca(ev) in vodje raziskovalnega projekta oz. programa in žigom izvajalca(ev).