Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Kontaktne osebe

  Silvia Bodanec
- ustanoviteljske obveznosti
- povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
tel. (01) 400 5934
e-pošta: Silvia.Bodanec@arrs.si