Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2023–2025

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti[JM1] (Uradni list RS, št. 52/16, 59/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID  in Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti Osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023–2025[JM2] (Uradni list RS, št. 137/22), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 25. 1. 2023 sprejel sklep št. 6316-12/2022-30 o izboru prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2023 – 2025.

OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI, KI SO VKLJUČENI V SOFINANCIRANJE V OBDOBJU 2023 - 2025

Za izvajanje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so izbrani naslednji izvajalci:

 


OSIC
Višina sofinanciranja v letu 2023
OSIC za naravoslovje
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
59.963
OSIC za tehniko
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
55.438
OSIC za medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
42.993
OSIC za biotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
19.799
OSIC za družboslovje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
78.066
OSIC za humanistiko
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
53.741