> Raziskovalna infrastruktura > OSIC > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Osrednji specializirani informacijski centri
Razpisi in pozivi
Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 - 2022
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.10.2019, Uradni list RS, št. 62/2019

  Zaključek javnega razpisa

13.11.2019

  Odpiranje prijav

15.11.2019

  Pošiljanje obvestil za dopolnitev prijav

20.11.2019

  Ocenjevanje strokovnega telesa

11.12.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

16.12.2019

  Sklep o izboru (direktor)

20.12.2019

  Obvestila prijaviteljem

24.12.2019

  Objava na spletni strani agencije

07.01.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
Zadnja sprememba: 07.01.2020
Datum: 18.10.2019