Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Obrazci

ARIS-OSIC-LP-za2023 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra (OSIC) v letu 2023

  • Letno poročilo: