Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Obrazci

ARRS-LP-OSIC-2023 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra (OSIC) v letu 2022

  • Letno poročilo: